Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

MINISTAR VESKO DRLJAČA

 

 

BIOGRAFIJA 

Rođen 20. januara 1961. godine. Osnovnu školu i Opštu gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 1981. do 1985. godine studirao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika.

Živi i radi u Sarajevu.

Od februara 1987. do aprila 1996. godine radio kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine.

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu 1996 - 1998. godine. 

Od juna 1998. do juna 2004. godine bio je viši stručni suradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH - Sektor za državljanstvo i putne isprave.

Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigirnosti BiH, gdje je u periodu 2004 - 2006. bio šef Odsjeka za koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju.

Od juna 2006. godine obavlja dužnost sekretara Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA.

Aktivno govori engleski jezik. Po nacionalnosti je Srbin.