Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja

Kenan Spahić, pomoćnik ministra

e-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 444

 

U Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Planiranje i programiranje penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, posebnih propisa kojima se uređuju određena prava za pojedine kategorije osiguranika iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;

 • Učešće u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradi zajedničkih nacrta međunarodnih ugovora sa predstavnicima država ugovornica i pripremanje izmjena i dopuna tih ugovora;

 • Planiranje i provođenje reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH;

 • Praćenje stanja u penzijskom i invalidskom osiguranju i predlaganje nadležnim državnim organima poduzimanje odgovarajućih aktivnosti radi otklanjanja uočenih nedostataka;

 • Nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 • Davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugim propisima i općim aktima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;

 • Izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka;

 • Izrada programa, projekata, planova i procjena u oblasti domaćeg i inostranog penzijskog i invalidskog osiguranja;

 • Provođenje politike izvršavanja zakona i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, drugih propisa i akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja i poduzimanje odgovarajućih mjera;

 • Praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti na osnovu prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema;

 • Stručna obrada sistemskih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;

 • Pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;

 • Pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa kao i ispravka tih propisa iz penzijskogi invalidskog osiguranja;

 • Stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 • Praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama u penzijskom i invalidskom osiguranju;

 • Praćenje i implementiranje standarda Vijeća Evrope u socijalnom polju kroz: Revidiranu Evropsku socijalnu povelju, Evropski kod o socijalnoj sigurnosti, Evropsku konvenciju o socijalnoj sigurnosti i drugu legistativu Evropske unije;

 • Praćenje i analiziranje ekonomsko-finansijskog plana i finansijskog izvještaja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 • Učešće u pripremi nacrta i prijedloga zakona o doprinosima za za penzijsko i invalidsko osiguranje i drugih propisa kojim se uređuju pitanja osiguravanja sredstava u penzijskom i invalidskom osiguranju;

 • Praćenje kretanja penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja i predlaganje mjera radi poboljšanja stanja u ovom osiguranju.