Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Javne nabavke
IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI MINISTARSTVA ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

Izmjenjeni i dopunjeni Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za budžetsku 2018. godinu.pdf 

 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Plan javnih nabavki za 2018. godnu.PDF 

 
POZIV ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja.doc

 
INICIJALNI PLAN JAVNIH NABAVKI FMRSP ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalni ministar rada i socijalne politike donio je Incijalni plan javnih nabavki za budžetsku 2018. godinu.

Incijalni plan javnih nabavi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za budžetsku 2018. godinu.PDF
 

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 1 - 9 od 31