Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Javni forum na temu reforme socijalnog sektora održan u Goraždu

U okviru kampanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koja se odvija pod sloganom "Ovako više ne može", u Goraždu održan je javni forum pod nazivom "Suradnja zakonodavne i izvršne vlasti, civilnog društva i struke na reformi socijalnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine", u sali Skupštine Bosansko-podrinjske županije Goražde.Aktivni učesnici ovog foruma bili su Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata, Elmir Bojadžić, direktor Arbeit-Samariter-Bund za jugoistočnu Europu, predstavnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnici Federalnih ministarstava obrazovanja i nauke i zdravstva, te ostali.

Opsirnije...
 
Isplaćena sredstva i broj korisnika socijalnih naknada u Federaciji BiH

Isplaćna sredstva i broj korisnika socijalnih naknada u Federaciji BiH.pdf 

 
Okrugli stol u Sarajevu “Ovako više ne može”

Federalno ministarstvo rada i  socijalne politike održalo je u Sarajevu okrugli stol u okviru kampanje “Ovako više ne može”, kojoj je cilj kampanje skrenuti pažnju na postojeći socijalni sistem u Bosni i Hercegovini, koji je uprkos znatnim izdvajanjima za socijalnu zaštitu u FBiH, neefikasan, nepravedan, i neodrživ što dovodi do toga da veliki dio beneficija odlazi boatijim dijelovima stanovništva FBiH, a ne siromašniim kojima je uistinu najpotrebniji.

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici ministarstva na čelu s ministrom Vjekosalvom Čamberom, predstavnici vlasti sarajevske županije i nevladine organizacije, te brojni mediji.

Opsirnije...
 
Livno i Mostar domaćini kampanje " Ovako više ne može"

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz svoju kampanju o podizanju svijesti javnosti o reformi socijalnog sektora pod nazivom " Ovako više ne može"organiziralo je okrugle stolove u Livnu i Mostaru gdje je sudjelovalo ukopno stotinjak predstavnika centara za socijalni rad i predstavnika županijske vlasti iz Hercegbosanske i Hercegovačkoneretvanske županije

Opsirnije...
 
Bihać domaćin okruglog stola kampanje „Ovako više ne može“

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike organiziran je okrugli stol u Bihaću na temu reforme socijalnog sektora, a sve to u sklopu aktualne javne kampanje koja ima za cilj podići svijest javnosti o neodrživosti, neefikasnosti i nepravednosti trenutno postojećeg sistema socijalne zaštite. Na okruglom stolu pored predstavnika Federalnog ministarstva sudjeluju i predstavnici unskosanskih županijskih ministarstava , predstavnici centara za socijalni rad, nevladinih udruženja, te brojni mediji.