Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

PONOVNI JAVNI POZIV- za prikupljanje zahtjeva kantonalnih koalicija udruženja u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom
Srijeda, 01. 10. 2014

PONOVNI JAVNI POZIV- za prikupljanje zahtjeva kantonalnih koalicija udruženja u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom sa područja Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih  transfera utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike


PRIJAVNI OBRAZAC - OBRAZAC - A 

  Plan i okvirni sadržaj aktivnosti koalicije na implementaciji Strategije i usvajanju lokalnih akcionih planova u 2014. godini - OBRAZAC - B

 
J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva centara za socijalni rad, NVO i dnevnih centara sa sjedištem na području Federacije BiH
Četvrtak, 11. 09. 2014

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva centara za socijalni rad, NVO i dnevnih centara sa sjedištem na području Federacije BiH koji pružaju stručnu podršku djeci s invaliditetom, utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih  transfera utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

PRIJAVNI OBRAZAC.doc

 
PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG POZIVA I PONOVLJENI JAVNI POZIV
Četvrtak, 14. 08. 2014

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG POZIVA I P O N O V LJ E N I   J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera u dijelu “Transfer za odvikavanje od ovisnosti, utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Poništenje i ponovno objavljivanje dijela Javnog poziva.doc

Prijavni obrazac - Odvikavanje od ovisnosti.docx 

 
JAVNI POZIV ZA PROVOĐENJE PROGRAMA „ISTRAŽIVANJE I PROCJENA DODATNIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU KAO POSLJEDICE INVALIDITETA“
Petak, 18. 07. 2014

JAVNI POZIV ZA PROVOĐENJE PROGRAMA- ISTRAŽIVANJE I PROCJENA DODATNIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU KAO POSLJEDICE INVALIDITETA

 
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ustanova, udruženja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za financiranje-sufinanciranje projekata
Četvrtak, 17. 07. 2014

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ustanova udruženja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za financiranje-sufinanciranje projekata.docx 

Program utroška -PRIJAVNI OBRAZAC.docx 

 
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom i partnerskih organizacija
Četvrtak, 17. 07. 2014

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom i partnerskih organizacija.docx 

Aplikacija - OBRAZAC BR. 1.doc 

Plan i program saveza -OBRAZAC BR. 2.rtf 

Plan i program partnera-OBRAZAC BR. 3.rtf 

Plan i program partnera-OBRAZAC BR.4.rtf 

 
J A V N I P O Z I V
Petak, 19. 07. 2013

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05)  ) a u cilju transparentnog provođenja programa, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  o b j a v l j u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava  udruženja koja se bave/imaju fokus na profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba  sa invaliditetom sa ciljem unapređenja procesa profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja teško zapošljivih grupa  kroz  uspostavu “Federalnog centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba s invaliditetom“

I

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje programa osnivanja i opremanja Federalnog centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba s invaliditetom.

„Centar za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikciju u Federaciji Bosne i Hercegovine“ će biti jedinstvena organizacija u FBiH i kao resursni centar će imati sjedište i jednu ili više podružnica na cijeloj teritoriji FBiH. 

Podružnice  bi se trebale definisati u odnosu na potrebe i resurse koje ce neke od lokalnih zajednica izraziti.   

Centar će biti osnovan i opremljen uvažavajući znanja koje se dobiju u procesu implementacije projekta, studijskih posjeta i razmjene znanja sa drugim relevantnim partnerima. Ovaj centar će biti logisticki osnov i baza razvoja novog pristupa u ovoj oblasti u F BiH.


Opsirnije...
 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 31 - 38 od 38