Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RADI OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE"
Srijeda, 16. 05. 2018

Tekst Javnog poziva - dječija nedjelja za 2018. godinu.doc

Prijavni obrazac - dječija nedjelja za 2018. godinu.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 31.05.2018. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA DRUGIH NIVOA VLASTI ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
Srijeda, 16. 05. 2018

Tekst Javnog poziva - transfer drugim nivoima vlasti za 2018. godinu.doc

Prijavni obrazac - transfer drugim nivoima vlasti za 2018. godinu.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 31.05.2018. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM
Ponedjeljak, 07. 05. 2018

Javni poziv - Transfer za organizacije civilnih invalida 2018. godina.doc

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc

Obrazac 2. - Okvirni finansijski plan i program rada saveza i udruženja za 2018. godinu.doc

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 22.05.2018. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA ILI FONDACIJA U SKLOPU KOJI DJELUJU SIGURNE KUĆE
Petak, 27. 04. 2018

Tekst Javnog poziva - sigurne kuće 2018.doc

Prijavni obrazac - sigurne kuće 2018.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 12.05.2018. godine.

 
GODIŠNJI PLAN JAVNIH POZIVA ZA SREDSTVA KOJA ĆE SE DODJELJIVATI JAVNIM POZIVOM U 2018. GODINI
Petak, 20. 04. 2018

Godišnji plan Javnih poziva za sredstva koja će se dodjeljivati putem Javnog poziva u 2018. godini.doc 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Petak, 08. 09. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor. 

U vezi sa navedenim, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike raspisuje Javni poziv koji se nalazi u prilogu ovog teksta.

Javni poziv ugovori o djelu.doc 

 
LISTA APLIKANATA KOJI NISU ISPUNILI OPĆE KRITERIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Srijeda, 12. 07. 2017

U skladu sa radom Komisije formirane za obradu prispjelih aplikacija u vezi sa Javnim poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (Transfer za organizacije civilnih invalida), Federalno ministarstvo rada i socijale politike obavljuje listu aplikanata-korisnika koji nisu ispunili opće kriterije za raspodjelu sredstava predviđenih tačkom III. Javnog poziva, a u skladu sa tačkom 9. Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje Javnog poziva i to kako slijedi:

1. Savez osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo

2. Humanitarsna udruga "Marije ruke", Čitluk

3. Udruženje za borbu protiv šečerne bolesti - Udruženje dijabetičara Bosanska Krupa

4. Udruga roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama "Susret", Čitluk

5. Udruženje građana "Herceg" Mostar

6.  Fondacija "Kišobran", Konjic

7. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - "Amputirci" Bužim

8.  Udruga „Kuća nade“, Odžak

9.  Savez udruženja civilnih žrtava rata ZDK, Maglaj 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Ponedjeljak, 19. 06. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor.

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 796/2017 od 01.06.2017. godine, a u cilju realizacije zaduženja i implementacije „Projekta podrške zapošljavanju“, po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je objavilo Javni poziv.

Tekst Javnog poziva.doc

Napomena : Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena u Dnevnom avazu 19.06.2017. godine i Dnevnom listu 19.06.2017. godine 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
Srijeda, 31. 05. 2017

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast socijalne i dječje zaštite za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, koje će se financirati/sufinancirati iz Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH u iznosu od 20.000,00 KM.

 Tekst Javnog poziva.docx 

 Prijavni obrazac.docx

Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 01.06.2017. godine i Službenim novinama FBiH 02.06.2017. godine 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM
Petak, 21. 04. 2017

Javni poziv 2017. godina.docx Tekst javnog poziva  za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc 

Obrazac 2. - Okvirni finansijski plan i program rada za 2017. godinu.doc

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 11.05.2017. godine.  

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 1 - 15 od 36