Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA - STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Ponedjeljak, 30. 07. 2018

Tekst Javnoga poziva.doc

Prijavni obrazac.docx

Napomena: Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 14.08.2018. godine.

 
JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
Četvrtak, 24. 05. 2018

Javni oglas za nadzorne odbore.docx 

Javni oglas za upravne odbore.docx 

Odluka o kriterijima nadzorni odbori.PDF 

Odluka o kriterijima upravni odbori.PDF 

Ustanove socijalne zaštite - Prijavni obrazac za nadzorne odbore.doc 

Ustanove socijalne zaštite - Prijavni obrazac za upravne odbore.doc

Napomena: Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 14.06.2018. godine.

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RADI OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE"
Srijeda, 16. 05. 2018

Tekst Javnog poziva - dječija nedjelja za 2018. godinu.doc

Prijavni obrazac - dječija nedjelja za 2018. godinu.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 31.05.2018. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA DRUGIH NIVOA VLASTI ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
Srijeda, 16. 05. 2018

Tekst Javnog poziva - transfer drugim nivoima vlasti za 2018. godinu.doc

Prijavni obrazac - transfer drugim nivoima vlasti za 2018. godinu.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 31.05.2018. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM
Ponedjeljak, 07. 05. 2018

Javni poziv - Transfer za organizacije civilnih invalida 2018. godina.doc

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc

Obrazac 2. - Okvirni finansijski plan i program rada saveza i udruženja za 2018. godinu.doc

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 22.05.2018. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA ILI FONDACIJA U SKLOPU KOJI DJELUJU SIGURNE KUĆE
Petak, 27. 04. 2018

Tekst Javnog poziva - sigurne kuće 2018.doc

Prijavni obrazac - sigurne kuće 2018.docx

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 12.05.2018. godine.

 
GODIŠNJI PLAN JAVNIH POZIVA ZA SREDSTVA KOJA ĆE SE DODJELJIVATI JAVNIM POZIVOM U 2018. GODINI
Petak, 20. 04. 2018

Godišnji plan Javnih poziva za sredstva koja će se dodjeljivati putem Javnog poziva u 2018. godini.doc 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Petak, 08. 09. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor. 

U vezi sa navedenim, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike raspisuje Javni poziv koji se nalazi u prilogu ovog teksta.

Javni poziv ugovori o djelu.doc 

 
LISTA APLIKANATA KOJI NISU ISPUNILI OPĆE KRITERIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Srijeda, 12. 07. 2017

U skladu sa radom Komisije formirane za obradu prispjelih aplikacija u vezi sa Javnim poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (Transfer za organizacije civilnih invalida), Federalno ministarstvo rada i socijale politike obavljuje listu aplikanata-korisnika koji nisu ispunili opće kriterije za raspodjelu sredstava predviđenih tačkom III. Javnog poziva, a u skladu sa tačkom 9. Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje Javnog poziva i to kako slijedi:

1. Savez osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo

2. Humanitarsna udruga "Marije ruke", Čitluk

3. Udruženje za borbu protiv šečerne bolesti - Udruženje dijabetičara Bosanska Krupa

4. Udruga roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama "Susret", Čitluk

5. Udruženje građana "Herceg" Mostar

6.  Fondacija "Kišobran", Konjic

7. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - "Amputirci" Bužim

8.  Udruga „Kuća nade“, Odžak

9.  Savez udruženja civilnih žrtava rata ZDK, Maglaj 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Ponedjeljak, 19. 06. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor.

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 796/2017 od 01.06.2017. godine, a u cilju realizacije zaduženja i implementacije „Projekta podrške zapošljavanju“, po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je objavilo Javni poziv.

Tekst Javnog poziva.doc

Napomena : Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena u Dnevnom avazu 19.06.2017. godine i Dnevnom listu 19.06.2017. godine 

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 1 - 15 od 38