Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Sektor za rad i zapošljavanje
Opsirnije...
 
Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja
Opsirnije...
 
Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece
Opsirnije...
 
Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata
Opsirnije...
 
Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata
Opsirnije...
 
Jedinica za internu reviziju
Opsirnije...
 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript