Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

U MOSTARU ODRŽAN SASTANAK O PORODILJSKIM NAKNADAMA S DONOSIOCIMA
Petak, 21. 04. 2017

 

U Mostaru je 20.04.2017. godine u organizaciji Udruženja "Žene ženama", održan sastanak nevladinog i vladinog sektora, na kojem se razgovaralo o nejednakom tretmanu porodilja od kantona do kantona u Federaciji BiH.

Cilj održanog sastanka je bilo iznalaženje rješenja za otklanjanje različitih postupanja u oblasti porodljskih-roditeljskih naknada u Federaciji BIH, s posebnim osvrtom na HNK/Ž, gdje je donošenje zakona još u proceduri.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici organizacija civilnog društva, ombudsmeni i mediji. 

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurešić rekao je da je "u pripremi prednacrt federalnog zakona o potpori obiljtelji sa djecom kojim će se urediti dva osnovna prava na razini Federacije BiH a to su: pravo na dječiji dodatak i pravo na novčanu nadoknadu za nezaposlene porodilje".

"Što se tiče prava na naknadu zaposlenim porodiljama, prijedlog zakonskog rješenja će ići u smjeru reintegriranja ovog prava u sistem prava iz radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja", rekao je Jurešić.

 

Predsjednica udruženja "Žene ženama" Memnuna Zvizdić kazala je na sastanku da je to udruženje sa deset saradničkih organizacija u FBiH, prikupilo preko 13.000 potpisa građana koji zahtijevaju da se ovo pitanje riješi i da se ujednače naknade za sve porodilje na području Federacije BiH.

Zvizdić smatra da se pitanje naknada zaposlenim porodiljama treba integrirati u pravo iz radnog odnosa, a ne tretirati ih kao  socijalnu kategoriju, dok nezaposlene porodilje treba nastaviti tretirati u sistemu socijalne zaštite.

Pomoćnica ministra u ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Janja Milinković rekla je da najprije treba definirati šta se podrazumijeva pod socijalnom potporom i dodala da je u ovom slučaju riječ o "obiteljskoj politici, te da treba napraviti razliku između obiteljske i demografske politike".

"Govorimo o socijalnoj zaštiti najugroženijih kategorija, a to su žene i djeca.  Novi zakon o potpori obitelji sa djecom treba da se fokusira na borbu protiv siromaštva i socijalnu inkluziju", rekla je Milinković.

Zastupnica Skupštine HNK/Ž Vesna Saradžić, podsjetila je da je federalni zakon o porodici sa djecom usvojen 1999. godine te da je bio rok 90 dana da se uskladi sa kantonalnim zakonima.

"Mi nemamo odgovor zašto 18 godina nije usklađen federalni zakon sa kantonalnim zakonima. Ne možemo napraviti iskorak ako nećemo jasno reći ko je odgovoran za probleme koji su nas doveli do ovdje gdje smo sada", rekla je Saradžić.

Današnji sastanak u Mostaru održan uz podršku USAID u okviru CSSP programa, u saradnji sa Udruženjem "Forma F" iz Mostara.

Podsjećamo, zakonom o radu Federacije BiH utvrđeno je da žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju do jedne godine, dok se visina porodiljskih nakada utvrđuje propisima kantona.

 
JUREŠIĆ: HRANITELJSTVO NIJE RAZVIJENO, JER GRAĐANI NISU DOVOLJNO INFORMIRANI
Srijeda, 19. 04. 2017

- Iako su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila Zakon o hraniteljstvu, taj oblik brige o djeci bez roditeljskog staranja nije dovoljno razvijen, jer građani nisu u pravoj mjeri informirani - kazao je danas u Sarajevu pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurešić. 

Ocijenio je to na radionici za podršku razvoju sistema hraniteljstva u Federaciji BiH koja je danas održana u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i UNICEF-a. 

Podsjetio je da je Zakon usvojen u februaru, ali da će njegova primjena početi tek naredne godine, prvenstveno zbog pripremnih aktivnosti. 

- Jedna od tih aktivnosti je i obuka profesionalaca iz centara za socijalni rad prema svjetskim standardima, a koja je organizirana danas. Paralelno, trebamo izraditi i nacionalni program i plan obuke, koji bi u budućnosti trebao biti primjenjivan u FBiH - pojasnio je Jurešić. 

Također je naglasio da građanima treba približiti koncept udomljavanja djece bez roditeljskog staranja, ali i drugih ranjivih kategorija i istakao da će porodice koje se odluče na hraniteljstvo imati i novčanu naknadu za svoj rad i za izdržavanje udomljenog djeteta. 

- U BiH  ima oko 2.000 djece bez roditeljskog staranja, ali ima određeni broj djece koja nisu ušla u sistem i sva ona imaju potrebu da budu izmještena u hraniteljske porodice - zaključio je pomoćnik federalnog ministra. 

Dobar primjer hraniteljskog sistema predstavila je danas socijalna radnica iz Srbije Željka Burgund, istaknuvši da je Srbija usvojila Porodični zakon koji vrlo detaljno obrađuje pitanje hraniteljstva. 

- Danas je oko 6.000 djece u hraniteljskim porodicama i oko 500 djece u rezidencijalnom smještaju. To znači da su programi podrške razvoja hraniteljstva i usvajanja doprinijeli da ta usluga bude kvalitetna, dugoročna i u najboljem interesu djeteta – rekla je Burgund. 

- Dokazano je da je za razvoj djeteta najbolje porodično okruženje. Djeca bez roditeljskog staranja nisu djeca bez roditelja, već su iz nekih razloga spriječena da budu sa svojim roditeljima - zaključila je glasnogovornica UNICEF-a u BiH Nela Kačmarčik. 

Voditeljica programa podrške porodicama pri UNICEF-u Sandra Kukić pojasnila je da je hraniteljstvo oblik brige o djeci koja ne mogu u tom trenutku živjeti u vlastitim porodicama, a trebaju oblik zaštite u porodičnom okruženju. Međutim, naglašava da je to privremeni oblik, jer je glavni cilj da se dijete vrati u svoju biološku porodicu. 

Učesnici radionice, osim predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i UNICEF-a, bili su socijalni radnici i budući hranitelji.

 
RADNI SASTANAK NA TEMU ZAKONA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
Četvrtak, 13. 04. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF BiH, je na Vlašiću 05. i 06.04.2017. godine održalo radni sastanak na temu ključnih zakonskih rješenja u novom Zakonu o zaštiti porodice sa djecom i Zakonu o osnovama socijalne zaštite.

 

 
Učesnici sastanka su bili predstavnici resornih kantonalnih ministarstava socijalne politike, organizacije Hope and Homes for Children BiH te centara za socijalni rad Sarajevo i Zenica.
 
Navedeni zakoni predstavljaju sistemska rješenja u segmentu zaštite najranjivijih kategorija stanovništva i borbe protiv siromaštva, a u procesu reforme socijalne zaštite koje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi još od 2011. godine.

 

 
Zaključak sastanka je da će ministarstvo u narednom periodu intenzivno raditi na izradi Zakona o zaštiti porodice sa djecom i Zakonom o osnovama socijalne zaštite. Osim toga, predstavnici Federalnog i kantonalnih ministarstava socijalne politike složili su se da za uspješno okončanje započetih aktivnosti ključan je dogovor između Federacije i kantona, te ću u tom pravcu i nastaviti djelovati, a sve u cilju poboljšanja kvalitete zaštite i života najranjivih kategorija stanovništva u Federaciji BiH.
 
RADNI SASTANAK NA TEMU ZAKONA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
Četvrtak, 13. 04. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF BiH, je na Vlašiću 05. i 06.04.2017. godine održalo radni sastanak na temu ključnih zakonskih rješenja u novom Zakonu o zaštiti porodice sa djecom i Zakonu o osnovama socijalne zaštite.

 

 
Učesnici sastanka su bili predstavnici resornih kantonalnih ministarstava socijalne politike, organizacije Hope and Homes for Children BiH te centara za socijalni rad Sarajevo i Zenica.
 
Navedeni zakoni predstavljaju sistemska rješenja u segmentu zaštite najranjivijih kategorija stanovništva i borbe protiv siromaštva, a u procesu reforme socijalne zaštite koje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi još od 2011. godine.

 

 
Zaključak sastanka je da će ministarstvo u narednom periodu intenzivno raditi na izradi Zakona o zaštiti porodice sa djecom i Zakonom o osnovama socijalne zaštite. Osim toga, predstavnici Federalnog i kantonalnih ministarstava socijalne politike složili su se da za uspješno okončanje započetih aktivnosti ključan je dogovor između Federacije i kantona, te ću u tom pravcu i nastaviti djelovati, a sve u cilju poboljšanja kvalitete zaštite i života najranjivih kategorija stanovništva u Federaciji BiH.

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 1 - 19 od 286

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript