Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Adresa:
Marka Marulia br. 2
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000

Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461

Kontakt
 

Po�aljite Email: