Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

LISTA APLIKANATA KOJI NISU ISPUNILI OPĆE KRITERIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Srijeda, 12. 07. 2017

U skladu sa radom Komisije formirane za obradu prispjelih aplikacija u vezi sa Javnim poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (Transfer za organizacije civilnih invalida), Federalno ministarstvo rada i socijale politike obavljuje listu aplikanata-korisnika koji nisu ispunili opće kriterije za raspodjelu sredstava predviđenih tačkom III. Javnog poziva, a u skladu sa tačkom 9. Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje Javnog poziva i to kako slijedi:

1. Savez osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo

2. Humanitarsna udruga "Marije ruke", Čitluk

3. Udruženje za borbu protiv šečerne bolesti - Udruženje dijabetičara Bosanska Krupa

4. Udruga roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama "Susret", Čitluk

5. Udruženje građana "Herceg" Mostar

6.  Fondacija "Kišobran", Konjic

7. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - "Amputirci" Bužim

8.  Udruga „Kuća nade“, Odžak

9.  Savez udruženja civilnih žrtava rata ZDK, Maglaj 

 
PREPORUKE POSLODAVCIMA ZA POSEBNE MJERE ZAŠTITE RADNIKA USLJED VISOKIH TEMPERATURA
Petak, 07. 07. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Opsirnije...
 
RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK SA RESORNIM KANTONALNIM MINISTRIMA I PREDSTAVNICIMA MINISTARSTAVA
Petak, 07. 07. 2017

 

U prostorijama Federalnog ministarsta prostornog uređenja, federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača je održao konzultativni sastanak sa kantonalnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava u vezi Prijedloga Sporazuma o saradnji u oblasti primjene informacijskog sistema SOTAC i Tehničkog rješenja za uspostavu Jedinstvenog registra s podacima iz socijalnog sektora koji je u vezi s primjenom Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Na sastanku je usaglašen konačan tekst Sporazuma i dogovoreno njegovo potpisivanje između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast socijalne i dječje zaštite, te su okvirno dogovorene naredne aktivnosti na uspostavi registra gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript