Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

USVOJEN ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
Četvrtak, 24. 05. 2018

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 28. vanrednoj sjednici održanoj 18.04.2018. godine, a Dom naroda na 22. sjednici održanoj 10.05.2018. godine usvojili su Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a čija objava se očekuje u Službenim novinama Federacije BiH kada će i stupiti na snagu.

Opsirnije...
 
USVOJENA UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Petak, 18. 05. 2018

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 09.05.2018. godine, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 36/18 od 11.05.2018. godine, a stupila je na snagu 12.05.2018. godine, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Uredba o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.pdf