Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

MINISTAR DRLJAČA PRIMIO ŠEFA KOOPERACIJA DELEGACIJE EU U BIH MELVINA ASINA
Srijeda, 21. 06. 2017

 

Zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača primio je, u sjedištu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu, šefa Kooperacija Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Melvina Asina.

Opsirnije...
 
ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU
Utorak, 20. 06. 2017

Dana, 15.06.2017. godine u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike organizovana je javna rasprava o Nacrtu zakona o štrajku. Navedenoj javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici sindikata i predstavnik udruženja poslodavaca. Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poručili su da odredbe novog zakona štite prava radnika. Takođe obrazloženo je da se novim zakonom prvi put definiše štrajk kao “organizovani prekid rada u privrednom društvu, ustanovi i kod drugog pravnog ili fizičkog lica“.

– Ovo zakonsko rješenje uređuje postupak u kojem radnici, radi zaštite i ostvarivanja svojih profesionalnih interesa, ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju pravo na štrajk u Federaciji Bosne i Hercegovine – rekao je Ernis Imamović, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Ponedjeljak, 19. 06. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor.

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 796/2017 od 01.06.2017. godine, a u cilju realizacije zaduženja i implementacije „Projekta podrške zapošljavanju“, po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je objavilo Javni poziv.

Tekst Javnog poziva.doc

Napomena : Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena u Dnevnom avazu 19.06.2017. godine i Dnevnom listu 19.06.2017. godine 

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript