Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - TUMAČENJE PROPISA IZ OBLASTI RADA
Ponedjeljak, 23. 01. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je došlo do saznanja da pojedinci, na edukacijama, seminarima i drugim skupovima, koji se ne održavaju u organizaciji i u saradnji sa ovim ministarstvom, daju informacije u vezi sa primjenom Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16) i drugim propisima iz oblasti rada, te na taj način usmjeravaju pravna i fizička lica na nepravilnu primjenu ovih propisa.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike se ograđuje od pravnih tumačenja navedenih propisa datih od strane neovlaštenih pojedinaca, te obavještava javnost da su u pogledu primjene Zakona o radu, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i drugim propisima iz oblasti rada, relevantni samo zvanični stavovi ovog ministarstva dati u pismenim odgovorima na upite pravnih i fizičkih lica ili usmeno od strane ovlaštenih lica iz ovog ministarstva.

 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - PREPORUKA POSLODAVCIMA
Ponedjeljak, 09. 01. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih niskim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava. Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika radnicima omoguće korištenje odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti mjeru skraćivanja radnog vremena, ovo ministarstvo daje preporuku da poslodavci za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika, u zavisnosti od vrste rada i radnog mjesta radnika, poduzmu potrebne aktivnosti na osiguranju sigurnosti i zdravlja radnika.

 
Čestitka
Subota, 31. 12. 2016

 

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript