Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - PREPORUKE USLJED VISOKIH TEMPERATURA
Petak, 11. 08. 2017

 

Slijedom usvojenih zaključaka sa 115. sjednice Vlade Federacije Bosne i  Hercegovine, održane 09.08.2017. godine Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svojih ovlasti, izdaju zajedničko saopćenje o preporučenim mjerama koje se provode u uvjetima ekstremno visokih temperatura.

Opsirnije...
 
LISTA UDURŽENJA KOJIMA SU ODOBRENA SREDSTVA PO JAVNOM POZIVU - SREDSTVA LUTRIJE
Utorak, 01. 08. 2017

Jedna od tačaka 112. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 20.07.2017. godine bila je i Odluka o utvrđivanju liste korisnika o raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću sa listom korisnika kojima su sredstva odobrena. Navedenu Odluku Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila te istu možete pronaći u prilogu ovog teksa.

Odluka o utvrđivanju liste korisnika i raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (Službene novine FBiH) sa listom udruženja kojima su sredstva odobrena.pdf 

 
LISTA APLIKANATA KOJI NISU ISPUNILI OPĆE KRITERIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Srijeda, 12. 07. 2017

U skladu sa radom Komisije formirane za obradu prispjelih aplikacija u vezi sa Javnim poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (Transfer za organizacije civilnih invalida), Federalno ministarstvo rada i socijale politike obavljuje listu aplikanata-korisnika koji nisu ispunili opće kriterije za raspodjelu sredstava predviđenih tačkom III. Javnog poziva, a u skladu sa tačkom 9. Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje Javnog poziva i to kako slijedi:

1. Savez osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo

2. Humanitarsna udruga "Marije ruke", Čitluk

3. Udruženje za borbu protiv šečerne bolesti - Udruženje dijabetičara Bosanska Krupa

4. Udruga roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama "Susret", Čitluk

5. Udruženje građana "Herceg" Mostar

6.  Fondacija "Kišobran", Konjic

7. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - "Amputirci" Bužim

8.  Udruga „Kuća nade“, Odžak

9.  Savez udruženja civilnih žrtava rata ZDK, Maglaj 

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript