Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

GENERALNA OBAVIJEST O NABAVCI ZA PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU
Četvrtak, 20. 09. 2018

BOSNA I HERCEGOVINA

PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

GENERALNA OBAVIJEST O NABAVCI

Kredit br. 8687-BA

ID Projekta br. P152347

Bosni i Hercegovini je odobreno finansiranje u iznosu ekvivalentnom US$ 55,800,000 od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za troškove Projekta podrške zapošljavanju i namjerava usmjeriti dio sredstava za plaćanja roba, radova, odnosnih usluga i konsultantskih usluga koje će biti nabavljene u okviru ovog projekta. Projekat će biti finansiran i od strane Bosne i Hercegovine.

Projekat će uključivati slijedeće komponente: 

Komponenta 1: Podrška promociji zapošljavanja

1. Implementacija aktivnih programa tržišta rada - obuka uz rad, razvoj poslovnih vještina i programi samozapošljavanja;

2. Implementacija niza mjera posredovanja u cilju promocije zapošljavanja:

(a) usluge tražiocima posla putem unapređenja procesa registracije, pružanja savjetodavnih usluga, izrade individualnih akcionih planova  i praćenja napretka na zapošljavanju tražilaca posla i

(b) usluge poslodavcima putem promocije boljih kontakata i komunikacije i pružanja kadrovskih i automatizovanih usluga.

 Komponenta 2: Podrška za sisteme upravljanja, monitoring i komunikaciju

Jačanje kapaciteta Javnih službi za zapošljavanje u Federaciji za monitoring aktivnih programa tržišta rada i usluga zapošljavanja putem:

a) dogradnje informacionog sistema za pružanje niza usluga, uključujući: (i) omogućavanje razmjene podataka između biroa za zapošljavanje i drugih institucija, (ii) pružanje online usluga, (iii) monitoring online usluga koje se pružaju tražiocima posla i poslodavcima, (iv) monitoring učinka lokalnih ureda i (v) monitoring i diseminacija trendova tržišta rada, i

(b) nabavke IT opreme za javne službe za zapošljavanje.

Obezbjeđenje ugovora finansiranih od strane IBRD-a će biti izvršeno po procedurama specificiranim u Smjernicama Svjetske banke: “Nabavka roba, radova i nekonsultantskih usluga po IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima od strane Zajmoprimca Svjetske banke”, objavljenim u januaru 2011. godine i revidiranim u julu 2014. godine i otvoreno je za sve podobne ponuđače kao što je definisano u Smjernicama. Konsultantske usluge će biti odabrane u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: “Odabir i angažman konsultanata po IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima od strane Zajmoprimca Svjetske banke” objavljenim u januaru 2011. godine i revidiranim u julu 2014. godine.

Posebne obavijesti o nabavci za ugovore koji će biti obezbijeđeni po procedurama Svjetske banke za međunarodno kompetitivno natjecanje (ICB) i za ugovore veće vrijednosti za konsultanstke usluge će biti objavljene, po raspoloživosti, u UN Development Business i dgMarket i u lokalnim novinama.

Zainteresovani podobni ponuđači koji žele da budu uključeni na listu za prijem poziva za ponudu po ICB procedurama i zainteresovani konsultanti koji žele da dobiju kopiju oglasa kojim se zahtjeva izražavanje interesa za konsultantske ugovore veće vrijednosti ili u slučaju potrebe dodatnih informacija, mogu se obratiti na dole navedenu adresu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jedinica za implementaciju projekata

Nedžmina Vojniković, Koordinator projekta

Vesna Gavran, Specijalista za nabavke

Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 407 638, +387 33 407 639

E-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript , Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

 
POSJETA NARODNOJ KUHINJI STARI GRAD
Petak, 14. 09. 2018

Danas su zamjenik premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, federalna ministrica okoliša i turizma, Edita Đapo i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Amela Dautbegović upriličili posjetu Narodnoj kuhinji „Stari Grad“, a gdje ih je dočekala Zilha Šeta, u narodu poznata kao „tetka Zilha“.

Opsirnije...
 
POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU
Petak, 14. 09. 2018

Danas su zamjenik premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača i direktor njemačke humanitarne organizacije ASB, Elmir Bojadžić u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike potpisali Memorandum o razumijevanju između ministarstva i njemačke humanitarne organizacije ASB, kojim su definirana prava i obaveze vezana za realizaciju projekta „ Inicijativa za socijalnu dimenziju europskih integracija“, koji ASB realizira na području cijele regije zapadnog Balkana.

Opsirnije...