Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi